Audit financiar contabil, audit intern si servicii conexe


- realizam servicii de audit financiar contabil, folosind standarde romanesti si internationale.

Audit financiar contabil,
audit intern si servicii conexe

realizam servicii de audit financiar contabil, folosind standarde romanesti si internationale

Audit financiar contabil, audit intern si servicii conexe:

Realizam servicii de audit financiar contabil, folosind standarde romanesti si internationale.
Standardele de calitate utilizate sunt in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ( ISA ):

  • Audit financiar in conformitate cu Standardele Internationale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania (ISA), al Situatiilor Financiare statutare.
  • Audit financiar al situatiilor financiare individuale si consolidate in concordanta cu standarde internationale de raportare.
  • Audit intern si solutii pentru (re)proiectare proceduri audit intern in scopul optimizarii raportarilor financiare si a reducerii riscului de frauda. Verificarea sistemelor de contabilitate.
  • Analiza Financiara si Diagnosticare si studii de tip Due Diligence.
Contactati-ne pentru auditul financiar!